Saturday, October 11, 2008

''ხ ე ლ ო ვ ნ ე ბ ა'' სკოლაში.

1.პროექტის სახელი:
"ხელოვნება"'სკოლაში

2.პროექტის მოკლე აღწერა:
მოსწავლეები იკვლევენ ხელოვნების,როგორც საგნის როლს, მნიშვნელობას, სასწავლო სივრცეში.

3.პროექტის სრული აღწერა:
ხელოვნება უზარმაზარი სამყაროა,რომელიც ადამიანის მუდმივი თანამდევია,უძველესი დროიდან მოყოლებული ადამიანი სულ ქმნის:აშენებს, ძერწავს, ხატავს, აქანდაკებს, და ა. შ. იგი ცდილობს გაიგოს რა არის ხელოვნება. ამაზე დავობდნენ ყველა დროის მოაზროვნენი, ფილოსოფოსები, მეცნიერები და თავად შემოქმედნი.სხვადასხვა ეპოქაში კამათობდნენ ხელოვნების რაობის, მისი დანიშნულებისა და მიზნების შესახებ. რამოდენიმე წელია საჯარო სკოლებში ისწავლება მანამდე სრულიად უცნობი საგანი _ ხელოვნება. იგი ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვან პროგრამას გვთავაზობს. ბავშვები ეცნობიან ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს ეპოქების მიხედვით,იკვლევენ მიმდინარეობებს, ხელოვანთა შემოქმედებებს, რაც ცოდნის შეძენასთან ერთად მრავალ უნარ-ჩვევასაც ანვითარებს. პროექტის მიზანია,რომ მოსწავლეებმა გამოიკვლიონ ახალი საგნის - ხელოვნების როლი, მნიშვნელობა სასწავლო სივრცეში,გაიაზრონ თუ რატომ გახდა იგი აქტუალური დღეს,რა შეიცვლება მათთვის მას მერე,რაც შესწავლილ იქნება ხელოვნების ისტორიის სრული კურსი და გააანალიზონ კორკრეტულად რა სარგებელს მოუტანს მისი ცოდნა თითოეულ მათგანს!

4.მონაწილეთა ასაკი:
13-18წწ./VII-XIIკლასები

5.ვადები/ხანგრძლივობა:
2008წლის ნოემბერი-2009წლის მარტი.

6.პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში:
ხელოვნების,როგორც საგნის გამოკვლევა და ანალიზი,
ინფორმაციის მოძიება,
ნახატების შექმნა,
ხელოვნების ნამუშევრების გამოფენა,
პრეზენტაციების მოწყობა,
დისკუსია,
კითხვა-პასუხი,
ბლოგის შექმნა...

7.მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას:
ბლოგი შექმნილი მასალების მიხედვით,
ჩანახატები,
ფოტოალბომი,
ნახატების გამოფენა,
პრეზენტაცია.

8.სარგებელი სხვისთვის:
გააცნობიერებენ სკოლაში ხელოვნების, როგორც საგნის როლს და მნიშვნელობას,
გაეცნობიან სხვადასხვა ეპოქებს,
მიმდინარეობებს,
ხელოვანთა ბიოგრაფიებსა და შემოქმედებებს.

9.სამუშაო ენა: ქართული

10. საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან /ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:

ისტორია:
გაიღრმავებენ ცოდნას,
გაეცნობიან ეპოქებს,
განივითარებენ კვლევა-ძიების უნარებს.
უცხო ენები:
მოსწავლე მოიპოვებს საჭირო ინფორმაციას უცხო ენაზე.
ლიტერატურა:
შემოქმედი ბავშვები დაურთავენ ლექსებს და შექმნიან ჩანახატებს.
მუსიკა:
მოსწავლეები მუსიკალურად გააფორმებენ მათ მიერ მოწყობილ ნახატების გამოფენას, პრეზენტაციას.

11. მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:

12: პროექტის ფასილიტატორის სახელი: ქეთევან ლობჟანიძე

13. პროექტის ფასილიტატორის ელ.ფოსტა: ketevan.lobjanidze@gmail.com

14. პროექტის ფორუმი:

15: პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი: icttrainingketi1,blogspot.com

სსიპ გორის 1 საჯარო სკოლაპ ა რ თ ე ნ ო ნ ი

რომი - ქალაქი-მუზეუმი

ს ვ ე ტ ი ც ხ ო ვ ე ლ ი

ეს მე ვარ - ქეთი ლობჟანიძე

My photo
ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია. ხელოვნებათმცოდნე

მიქელანჯელო